உலகின் முதல் மனித இனம் தமிழினம், உலகின் முதல் மொழி தமிழாய் இருக்கும் போது உலகின் நிலப்பெயர்களும், கண்டப்பெயர்களும் தமிழாய் இருப்பதில் வியப்பில்லை.

 1. ஆசியா, 2. ஆப்பிரிக்கா, 3. ஐரோப்பா, 
 2. அமெரிக்கா, 5. ஆஸ்திரேலியா – எல்லாம் தமிழ்ப் பெயர்களே. தேடித்தான் பார்ப்போமே…
 3. ஆசியா

ஆசியா என்பதற்கான தமிழ் மூல வார்த்தை உதயம். சூரியன் முதலில் உதயமாகும் நிலம் என்பதே.

இயற்கையாக நிலம் அமைந்த விதத்திலும் பெரிய கடலான பசுபிக் கடலுக்கு அடுத்து முதலில் அமையும் நிலம் ஆசியாதான். தொல் தமிழர்கள் வசித்த இந்தோனேசிய, ஆதித்திரேலிய நாடுகள், தீவுகள் பகுதிக்கும் தொடக்கமாக அமைந்தது இப்பகுதியே.

இன்றும் கூட உலக நேரக்கணக்கீடு இலண்டன் கிரீன்விச் மையக்கோட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணிக்கப்பட்டாலும், ஒரு நாளின் துவக்கம் (International Date Line) இந்த ஆசிய கிழக்கு பகுதியைக்கொண்டே தொடங்குகிறது.

ஞாயிறு கடந்து திங்கள் கிழமை வருவதின் தொடக்கம் (வார தொடக்கம்) கிழக்கு ஆசியாவில்தான்.

2014 கடந்து 2015 புத்தாண்டு முதலில் தொடங்குவதும் (ஆண்டு தொடக்கம்) இப்பகுதியில் தான்.

வழக்கம்போல கிரேக்க மூலம் என்று ஐரோப்பியர் சொன்னாலும் அந்த கிரேக்க ஆசியா (“Ἀσία”) என்ற வார்த்தையின் மூலம் எபிரேய செமிடிக் (Semitic) மூலத்தின்படி ‘அசு’ (Asu) அதன் பொருளான கிழக்கு, மற்றும் அக்காடிய (Akkad) மொழி மூலத்தின்படி ‘அசு’ (Asu) அதன் பொருளான உதயத்தின் நிலம் (Land of the Sunrise) என்பதையும் ஒத்துக்கொள்கின்றனர். காண்க: 

ஆசியாவுக்கு சமசுகிருத வார்த்தை மூலமும் ‘உஷா’ என்றே வருகிறது. காண்க:

உஷா (Usha, Asia) என்ற ஹிந்தி, சமசுகிருத வார்த்தைக்கு தமிழ் மூலச்சொல் விளக்கமும் உதயமே. காண்க:

தமிழ் சொல் பிறப்பியல் அகராதியில் இதற்கான விளக்கம்:

உசா [ ucā ] {*}, உசாதேவி, s. one of the consorts of the Sun; goddess of the dawn.

உசற்காலம், உஷாகாலம், உஷற்காலம், day-break, 5 naligas before daybreak. காண்க

கிரேக்கத்தில் ஆசியா (“Ἀσία”), எபிரேய, அக்காடிய மொழியில் அசு, ஆங்கிலத்தில் ஏசியா, ஹிந்தியில், சமசுகிருதத்தில் உஷா, தமிழில் உசா அல்லது உதயம்.

தோங்கா (Tonga) போன்ற பொலினேசிய, பசிபிக் தீவுகளில் சூரியன் ஒவ்வொரு நாளின் முதலில் உதயமானாலும், கிழக்குப்பகுதியின் பெரிய நாடு என்ற அடிப்படையில் உலக வரைபடத்தில் ஜப்பான் நாடே சூரியன் உதயமாகும் முதல் நாடு. அதனால் அந்நாடு நிப்பான் (ஜப்பான்) அதாவது முதலில் சூரியன் உதிக்கும் நாடு என்று அழைக்கப்படுவதை நாம் அறிவோம். அதன் பழைய, புதிய கொடிகள் சூரியனைக் குறிப்பவையே.

 1. ஆப்பிரிக்கா

தொடக்கத்தில் ஐரோப்பியர்கள் அதிகம் அறிந்து கொள்ளாததால் இருண்ட கண்டம் என்று அறியப்பட்ட ஆப்பிரிக்கா தொடர்ந்த காலங்களில் பல்வேறு விதங்களில் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது.

வரலாற்றின் தந்தை என்று ஐரோப்பியர்களால் சொல்லிக்கொள்ளப்படும் கிரேக்க ஹெரோடோடஸ் (Herodotus கி. மு. 484-425) என்பவரின் புரிதல் படி முழு ஆப்பிரிக்காவும் லிபியா என அழைக்கப்பட்டது.

பின் கொஞ்சம் விவரமாகி ஆப்பிரிக்காவின் தென் பகுதியிலும் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கேள்விப்பட்டு அப்பகுதியை எத்தியோப்பியா என்று அழைத்தனர்.

அப்பகுதி கடலையும் எத்தியோப்பியக் கடல் என அழைத்தனர்.

செமிட்டிய பினீசியர்களின் தொடர்புக்குப்பின் ஆப்பிரிக்கா என அழைக்க ஆரம்பித்தனர். காண்க:

ஆப்பிரிக்காவுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி பின்னர் ஒரு தனி பதிவில் விளக்கமாக பார்ப்போம்.

தற்போது ஆப்பிரிக்கா என்ற பெயரோடு நிறுத்திக்கொள்வோம்.

தமிழிலும் ஆப்பிரிக்கா என்பதற்கு பல புரிதல்கள் உண்டு. முக்கியமான நான்கு புரிதல்கள் தமிழோடு தொடர்புடையது.

 1. ஆப்பிரிக்கா ஒரு தூசி, புழுதி நாடு.

இத்தாலிய ரோமர்கள் வடக்கு ஆப்பிரிக்காவை (துனிசியா) வெற்றி கொண்ட பின் அப்பகுதியில் இருந்த அப்ரி (Afri) இன மக்களின் பெயர் கொண்டு முழு பகுதியையும் அவ்வாறே அழைத்தனர். காண்க:

ஆப்பிரிக்கா அபார் (Afar) என்ற எபிரேய வார்த்தையில் இருந்து வந்ததாக பெரும்பாலான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அபார் என்பதற்கு தூசி என்று பொருள். இன்றைய சகாரா பாலைவனம் இருக்கும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா பாலைவனப்புயலால் அப்பெயர் பெற்றது என்றனர். ஆங்கில மூலச்சொல் அகராதி

அபாகஸ் (Abacus) என்று சொல்லப்படும் கணிக்கும் முறை யின் மூலச்சொல் எபிரேய மூலச்சொல். தரையில் மணல் பரப்பி எழுதும் முறை. காண்க: மற்றும் காண்க:

தமிழிலும் அப்பு என்றால் மண் என்றே பொருள்.

அப்பு [ appu ] {*}, s. water, நீர்; 2. sea, கடல். மண்.  காண்க:

தூசி நாடு, மண் நாடு, அப்பு நாடு – ஆப்பிரிக்க நாடு.

 1. ஆப்பிரிக்கா ஒரு கடல் தாண்டி அடையும் நாடு.

தமிழர்கள் பாலினேசிய, இந்தியப் பெருங்கடல் தீவு மற்றும் நாடுகளிலிருந்து பல இடங்களில் குடியேறியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் கடலோடிகளாக இருந்தனர். கலை வளர்த்தனர், கட்டடங்கள் எழுப்பினர். தங்கம் கண்டுபிடித்தனர்.

எரிதிரைக்கடல் என அழைக்கப்பட்ட இந்தியப்பெருங்கடல் தாண்டிச் சென்று அடைந்த நிலப்பரப்பு என்ற அடிப்படையில் ஆப்பிரிக்கா என்றானது.

காரணம் அப்பு என்றால் கடல் என்றும் தமிழில் பொருள்.

அப்பு [ appu ] {*}, s. water, நீர்; 2. sea, கடல். மண்.  காண்க:

அவ்வாறு இந்தப்பெருங்கடலில் பயணம் செய்து களைத்த சமயத்தில் முதலில் தென்பட்ட தீவில் தங்கி ஓய்வெடுத்தனர். அத்தீவுக்கு அதனால் சுகதரை என்றே பெயரிட்டனர். இன்றும் அத்தீவு சுகத்ரா (Succotra) என்றே அழைக்கப்படுகிறது.

சகோத்ரா தீவு நிலப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல சவூதி அரேபியாவுக்கு கீழே இந்தியப்பெருங்கடலில் உள்ள ஏமன் நாட்டுக்குச் சொந்தமான ஒரு தீவு. இந்த சகோத்ரா என்ற பெயரின் மூலச்சொல் சுக தரை. தமிழர்கள் எகிப்த்துக்கும் கிரேக்க ரோம நகரங்களுடன் வியாபாரம் செய்ய கடலில் பயணித்த பொது தங்கி ஓய்வெடுத்த இடம் இது. ஆங்கிலேயர்கள் இதன் மூலச்சொல் சுகதரை தீவு என்றே சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் சுகம் என்ற வார்த்தையை சமஸ்க்ரிதம் என்று நினைத்துவிட்டார்கள். இது பற்றிய தகவல் காண.

 1. ஆப்பிரிக்கா ஒரு தங்க நாடு.

தமிழர்கள் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் தங்கம் கண்டுபிடித்தனர்.

திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி கோயிலே சான்று. ஒரே ஒரு கோயிலில் இருக்கும் நகையையே இன்றைய நவீன உலகிலும் கணக்கிட முடியவில்லையே. இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோயில்களைக் கணக்கெடுத்தால்? ஆனால் என்ன அந்நிய ஆங்கிலேய ஆக்கிரமிப்பாளர்களும், உள்ளூர் அரசியல் கொள்ளையர்களும் கொள்ளையடித்தது போக மீதம் தான் இப்ப இருப்பது.

சரி விசயத்திற்கு வருவோம்.

தமிழர்கள் சென்ற, வாழ்ந்த இடங்களில் எல்லாம் தங்கம் கண்டுபிடித்தனர். தென்கிழக்காசியாவில் சுவர்ண பூமி தங்க பூமி தான். கி.மு. 200ல் சுமத்திராவை ‘’ இந்திரகிரி” என்றும் கி.பி. 6ம் நூற்றாண்டில் “ புலாவு பேர்ச்சா”, “ஸ்வர்ண தீபம்” என்று அழைத்தார்கள்.

சுவர்ணதீபம் என்றால் பொருள்:

சுவர்ண தீவம் – சுவர்ண தீவு. சுவர்ணம் என்றால் சு – வர்ணம். சோதிய வர்ணம் (சோதியான சூரியனின் வர்ணமான தங்க நிறம்.) ஆக சுவர்ண தீவு என்றால் தங்க தீவு, தங்கம் அதிகம் கிடைக்கப்பெறும் தீவு என்றே பொருள்.

பக்கத்தில் உள்ள நிலப்படத்தில் அதன் இருப்பிடம் காணலாம். படத்தை விரிவுபடுத்தியும் காணலாம்.

இன்றும் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக் விமான நிலையத்தின் பெயர் சுவர்ணபூமிதான்.
இந்தியப்பெருங்கடல் தாண்டி ஆப்பிரிக்க பெரு நிலப்பரப்பில் நுழைந்தவர்கள் அங்கும் தங்கம் கண்டறிந்தனர்.

கிறித்தவர்களின் விவிலியத்தில் சாலமோன் அரசர் ஓபிர் (Ophir) பகுதியில் இருந்து தங்கம் இறக்குமதி செய்தார் என்று ஒரு பகுதி வருகிறது. காண்க:

தமிழில் அபரஞ்சி என்றால் தங்கம் என்று பொருள்.

நம்மூரிலும் அபரஞ்சிதம் என்று பெயர்கள் உண்டு. தங்கப்பெண்.

அபரஞ்சி [ aparañci ] , s. (Tel.) fine gold, the purest gold, தங்கம். காண்க:

அபரஞ்சி நாடு ஆப்பிரிக்கா நாடு.

ஆப்பிரிக்காவில் தங்கம் கிடைக்கும் பகுதிகள் கொண்ட நிலப்படம்:

 1. ஆப்பிரிக்கா ஒரு கறுப்பு நாடு.

மனிதன் உருவான துவக்க கால கட்டத்தில் உலகின் அனைத்து மக்களும் கறுப்பர்களே.

முதல் ஐரோப்பியர்கள் வெள்ளையர்கள் அல்ல அவர்கள் கறுப்பர்களே. காண்க:

ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க பகுதிகளிலிருந்து சென்று குடியேறியவர்களே அவர்கள். தொடர்ந்த குளிர் வானிலை, மற்றும் சூரிய வீச்சின் நேரடிபாதிப்புகளற்ற நிலையில் வெள்ளை நிறத்தினை பல நூறு ஆண்டு கால இடைவெளியில் பெறத்தொடங்கினர்.

அந்தமானிய தொல்லின மக்கள் உலகில் வேறெந்த இனத்தோடும் சேராதவர்கள்; ஆனால் தென்னிந்திய தமிழினத்தோடு நெருங்கியவர்கள் என மரபணு ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கிறது. காண்க:

தென்னிந்திய தமிழினம் ஐரோப்பியா சென்று திரும்பிய ஆரிய இனத்தோடு கலப்பதற்கு முன்னதாக கலப்படமற்ற தொல்லினமாக, குமரிக்கண்ட தமிழினமாக, அந்தமானிய தொல்லினத்தோடு ஒன்றாக இருந்த இனமாக இருந்தது.

A genome-wide study by Reich et al. (2009) found evidence for two genetically divergent, ancient populations that are ancestral to most persons inhabiting the Indian subcontinent today: Ancestral North Indians (ANI), who are genetically close to Middle Eastern, Central Asian, and European populations, and Ancestral South Indians (ASI), who are genetically distinct from both ANI and East Asians. The Onge Andamanese were observed to be related to the Ancestral South Indians, and were unique in that they were the only South Asian population in the study that lacked any Ancestral North Indian admixture. The authors thus suggest that the Onge populated the Andamanese Islands prior to the intermixture that took place between the Ancestral South Indians and Ancestral North Indians on the Indian mainland.காண்க

மூர், மௌர், மௌரிய, நீக்ரோ என்பதெல்லாம் குறிப்பது கறுப்பு இனத்தைத்தான். காண்க: 

மறத்தமிழன் என்பதுவும் கறுப்பைக் குறிப்பதே.

-“Moor” meant “negro” or “black-a-moor” in A Dictionary of the English Language (1768) by Samuel Johnson.

-The Encyclopaedia Londinensis (1817) by John Wilkes lists “moor” as follows: “[maurus, Lat. μαυρο, Gr., black.] a negro; a blackamoor.”

ஆப்பிரிக்காவின் மேற்கு பகுதி நாடுகளான மௌரித்தானியா (Mauritania), மொராக்கோ (Moracco), அங்கு வாழும் மூரி இனத்தவர், மொரீசியஸ் (Mauritius) தீவு நாடு என எல்லாம் குறிப்பது கறுப்பு நிறத்தைத்தான்.

Roman Catholic writers of the 5th-9th centuries AD used “Mauretania” synomymously with all of Africa, not any one particular region.

Although most Moorish families of nobility (the origin of the term “Black Nobility”) intermarried with Europeans, their surnames continued to link to their heritage. Family names such as Moore, Morris, Morrison, Morse, Black, Schwarz (the German word for “black”), Morandi, Morese, Negri, etc. all bear linguistic reference to their African ancestry. For example, the oldest Schwarz family crests even depict the image of an African, or “Schwarzkopf,” (“black head” in German). Other families and municipalities adopted similar coats of arms which continue to exist in some form, demonstrating the important role Africans played in European history. காண்க:

நம்மூரில் மாநிறம் என்றாலும் நல்ல கறுப்பு என்றே பொருள் என்பதை நாம் அறிவோம். மாரி, கருமாரி, மழைமேகம் எல்லாம் கருமையை குறிக்கும்.
தமிழில் அப்பிரகாசம் என்றால் இருள் என்றே பொருள்.

அப்பிரகாசம் [ appirakācam ] {*}, s. (அ, priv.) darkness, இருள். காண்க:

அப்பிரகாச தேசம் ஆப்பிரிக்க தேசம்.

 1. ஐரோப்பா

ஐரோப்பா கண்டம் பனிக்குளிர் காலங்கள் தாண்டி தாவரம், விலங்குகள், மனிதர் வாழத் தகுதி பெற்றதாய் இன்றைக்கு 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உருவானது. அவ்வாறு உருவான சமயத்தில் அறிவார்ந்த மனிதன் (Homo Sapiens) இந்திய, ஆசிய பகுதிகளில் இருந்து

 1. காக்கேசியன் மலைப் பள்ளத்தாக்கு வழியாக ரஷ்யா மூலம் ஐரோப்பா
 2. துருக்கி நாட்டின் கடல் வழியாக கிரீஸ் மூலம் ஐரோப்பா
 3. ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மத்திய தரைக்கடல் வழியாக இத்தாலி நாட்டின் மூலம் ஐரோப்பா

என ஐரோப்பாவிற்குள் நுழைந்தான். காண்க: மற்றும் இங்கும் காண்க:

இவ்வாறு ஐரோப்பாவிற்குள் நுழைந்தபோது மூன்று நுழைவுகளும் குறுகிய பாதைகளே.

 1. காக்கேசியன் மலைப் பள்ளத்தாக்கு வழியாக ரஷ்யா மூலம் ஐரோப்பா
 1. துருக்கி நாட்டின் கடல் வழியாக கிரீஸ் மூலம் ஐரோப்பா
 1. ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மத்திய தரைக்கடல் வழியாக இத்தாலி நாட்டின் மூலம் ஐரோப்பா

நுழைவுப்பாதைகள் குறுகலாய் இருந்தாலும் ஐரோப்பாவின் உள்ளே நாட்டுப்பகுதி விரிவாய் இருந்ததால் விரிந்த கண்டம் என்ற பொருளில் ஈரோப்பா.

தமிழில் ஈர்தல்,  ஈனுதல் என்றால் இரட்டிப்பாகுதல், பெருகுதல் என்று பொருள். காண்க:

The etymology of Europe: One theory suggests that it is derived from the Greek εὐρύς (eurus), meaning “wide, broad”[26] and ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- (ōps/ōp-/opt-), hence Eurṓpē, “wide-gazing”, “broad of aspect”. காண்க:

குறுகி பின்னர் விரிந்து காணப்படும் கண்டம் விரிந்த ஈரோப்பா (Europa or Europe) என்று அழைக்கப்படுவது சரியே.

 1. அமெரிக்கா

வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா உள்ளடங்கிய அமெரிக்க கண்டம். இந்த இரு கண்டப்பகுதியிலும் இரு பெரும் இனங்கள்:

ஒன்று வட அமெரிக்காவில் இன்றைய மெக்சிகோ நாட்டுப்பகுதியில் வாழ்ந்த மாயன் அல்லது மயன் இனம். மாயன்களுக்கும் தமிழருக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி வேறு ஒரு பதிவில் விரைவில் காண்போம்.

இரண்டு தென் அமெரிக்காவில் இன்றைய பெரு நாட்டுப்பகுதியில் வாழ்ந்த இன்கா (Inca) இனம்.

வட அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய மலைத்தொடர் ராக்கி மலைத்தொடர் என்பது நமக்குத்தெரியும் அலாஸ்கா விலிருந்து கீழே பனாமா வரை நீண்டுருக்கும் ராக்கி மலையின் படம் கீழே.
அதே போல தென் அமெரிக்காவின் நீண்ட நெடிய மலை ஆண்டிஸ் என்பதும் நமக்குத்தெரியும். கீழே ஆண்டிஸ் மலையுடன் தென் அமெரிக்கா.
இந்த இரண்டு மலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில் வாழ்ந்த இனம் மாயன் இனம். இந்த மாயன் கட்டிய பிரமிடுகள் இன்றும் அவர்களுக்கு சாட்சியாய் இருக்கும் இன்றைய மெக்சிகோ நாட்டின் முந்தைய பெயர் மெசோஅமெரிக்கா (Mesoamerica)
இந்த மெசோ அமெரிக்கா என்ற பெயர் எப்படி வந்தது. மெசபடோமியா-(மிசை +பேட்டை+இரு+ஆறு) இரு ஆறுகளுக்கிடைப்பட்ட நாடு  என்பதைப்போல இதுவும் நல்ல தமிழ்ப் பெயர்.
மெசோஅமேரிக்கா / மெசோ மேரிக்கா / மெசோ + மேரு + அகம் /

மிசை + மேரு + அகம். இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடு.

ராக்கி, ஆண்டீஸ் என்ற இரு மலைகளுக்கிடைப்பட்ட நாடு.
இந்தப்பெயரே மெசோஅமெரிக்கா வாக பின்னர் கண்டம் முழுவதற்கும் ஐரோப்பியர்களால் அமெரிக்கா என்று அழைக்கப்படவும் காரணமாயிற்று.

மேலும் விபரம் காண:

இன்னும் நம்பாதவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுக்காக

 1. வட அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு முக்கிய இடம்: நயாகரா (ஒரு தமிழ் வார்த்தை)
 2. தென் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு முக்கிய உயிரினம் : அனகொண்டா பாம்பு (ஒரு தமிழ் வார்த்தை)
 1. நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி:

வட அமெரிக்காவில் உள்ள மிகப்பிரபலமான பெயர் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி.

இந்த நயாகரா என்ற பெயரின் மூலச்சொல் என்னவென்று தேடியபோது, இது பற்றி தேடிய ஒர் அமெரிக்கர் ஜார்ஜ் ஸ்டீவர்ட் என்பவர் அப்பகுதி வாழ் அமெரிக்க பூர்வகுடிகளிடம் கேட்டு அவரே வெளியிட்ட அந்த மூலச்சொல் வார்த்தை ஓங்கின ஆறு என்பதே. அதாவது உயர்ந்த பகுதியில் அமைந்த ஆறு. இந்த ஆறு எவ்வளவு உயரமான பகுதியில் ஓடி பின்னர் இந்த இடத்திலிருந்து தாழ்வான பகுதியில் தொடர்ந்து ஆறாக ஓடுகிறது என்பதைக்  கீழுள்ள படத்தைப்பார்த்தாலே எளிதாக விளங்கும்.

விளக்கம் தேவைப்படுவோர் இந்த இணைப்பில் காணலாம்.

According to George R. Stewart, the name Niagara comes from the name of an Iroquois town called “Ongniaahra”,.[4]

 1. அனைகொண்டா பாம்பு:

தென் அமெரிக்காவிற்கும் தொடர்பான ஒரு தமிழ்த்தொடர்பு பெயரினைக்கானலாம். அது தென் அமெரிக்காவின் பிரபலமான அனைகொண்டா பாம்பு. இதன் பெயருக்கான விளக்கம். அது யானையையும் கொல்லக்கூடிய வலிமையுள்ள ஒரு பாம்பு. யானை கொன்றான் அல்லது ஆணை கொன்றான். (தமிழில் ஆணை என்றாலும் அது யானையையும் குறிக்கும்.) மேலும் நான் விசாரித்த வரையில் தென் அமெரிக்காவில் யானை என்ற விலங்கு கண்காட்சிசாலை (Zoo) தவிர வேறெங்கும் இல்லை. பிறகு எப்படி இந்தப்பெயர் தமிழர் பூர்வகுடி அங்கில்லாமலா? இதற்கான விளக்கத்திற்கு செல்ல கீழ்கண்ட இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

Yule and Frank Wall noted that the snake was in fact a python and suggested a Tamil origin anai-kondra meaning elephant killer.[5]

 1. ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அட்லாண்டிஸ் என்ற இரண்டு பெயர்களும் குறிக்கும் சொல் ஆதித்தேயம் என்பதே.

இங்கிலாந்து என்ற வார்த்தைக்கு  இத்தாலிச்சொல் இங்கில் தெர்ரா (Inghil terra) (அதாவது இங்குள்ள தரை. அங்குள்ள தரை – அது ஐரோப்பா கண்டப்பகுதி)

அதேபோல அட்லாண்டிஸ் என்பதும் அட்லாந்து – அதி லாந்து – ஆதி லாந்து – ஆதி நிலம்.

அதேபோல ஆஸ்த்ரேலியா என்பதும் ஆதித்தேயம் என்பதிலிருந்தே மருவி இருக்கவேண்டும்.

காரணம் அறிவியல் பூர்வமானதும் கூட. ஆஸ்திரேலிய பூர்வகுடி மக்களுடைய ஜீன்களையும் இந்திய பழங்குடி மக்களின் ஜீன்களையும் ஆய்வுக்குட்படுத்திய போது மிகபொருத்தமாய் இருந்ததாய் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. காண்க:

ஆஸ்திரேலிய பூர்வகுடி பெரியவரும், சிறுவர்களும் தமிழர்களைப்போல் இல்லையா?

DNA ஆய்வு முடிவுகள்:

அறிவியல் ஆய்வு முறையில் பிரித்தானிய ஆக்ஸ்போர்ட்டின் DNA பரிசோதனையில் தென்கிழக்காசிய மக்களின் தொன்மை 50,000 வருடங்கள் என்றும் அவர்களே பூர்வ குடி மக்கள் என்றும் மூன்று முறை ஏற்பட்ட கடல்கோள்களிலிருந்து (இறுதியாக ஏற்பட்டது 15,000 – 7000 ஆண்டு கால இடைவெளியில்) மீண்டு வந்தவர்கள் என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. காண்க:

3 கடல் கோள்கள்: முதலாவது 70,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக, கடைசி 12,000. காண்க:

தமிழ் இலக்கியச் சான்றுகளும் 3 தமிழ்ச்சங்கங்கள் ஒவ்வொரு அழிவுக்குப்பிறகும் நடைபெற்று தமிழ் வளர்த்ததை சொல்வது இந்த 3 கடல்கோள்களை நிரூபிக்கிறது.

ஒரு ஜீன் விளக்கப்படம், எவ்வாறு தென்னிந்தியர் ஆஸ்த்ரேலியாவிற்கு நெருக்கமானவர்கள் என்பதற்கு: மஞ்சள் நிற ஜீன் குறியீடு ஆத்திரேலிய பழ ங்குடியினருடையது. பச்சைக்குறியீடு தென்னிந்திய தமிழருடையது.

மேலும் உலகின் பல நாட்டு நபர்களை விட தமிழர்கள் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் என்றும் குறிப்பாக BBC யும் மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் உசிலம்பட்டியைச்சேர்ந்த விருமாண்டி என்பவரின் DNA 99 சதவிகிதம் பொருந்துவதாக கண்டுபிடித்ததை யூ டியூப் காணொளியிலும் காணலாம்.

It took five years for the Pitchappan team of 10 scientists to establish the DNA link between Virumandi and the first migrants to the subcontinent. The studies also proved that though the migration to India took place some 70,000 years ago, the first settlement in the South happened about 10,000 years later.

More than half of the Australian aborigines carry this M130 gene. The marker is also present among some people in Philippines and the tribals of Malaysia,” said Dr Pitchappan.

 1. கங்காரு.

கங்காரு என்ற பெயர் எப்படி வந்ததுன்னு பலருக்கும் தெரியும்.

ஆஸ்திரேலியா வந்திறங்கிய ஒரு ஐரோப்பியர் அதிசயமாகத்தெரிந்த இந்த விலங்கினத்தை முதன்முறை பார்த்து பழங்குடிகளிடம் இதன் பெயரென்ன எனக்கேட்க, அவர் என்ன கேட்டார் என்று புரியாத அம்மக்களில் ஒருவர் கேட்டது புரியவில்லை என்று அவர்கள் மொழியில் சொன்னதையே அவ்விலங்கின் பெயராய் புரிந்துகொண்டு கங்காரு என்பதையே அவ்விலங்கின் பெயராக்கினார் என்பது வழக்கு.

உண்மையில் அந்த விலங்குக்கு பெயர் வச்சவன் தமிழன்.

அந்த விலங்கின் பெயர் ஒரு தமிழ் பெயர். அது மார்சூப்பி.

கூகுள் போய் கங்காரு என்று தேடினால் அந்த விலங்கின் உட்குழு பெயர் மார்சூப்பியல் என்று வரும்.

Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Infraclass: Marsupialia
Order: Diprotodontia
Family: Macropodidae
Genus: Macropus
Subgenus: Macropus and Osphranter

மார்சூப்பியல் சென்று தேடினால் அது ஓரியண்டல் என்று முடித்து கொள்கிறார்கள்.
ஏன் அந்த பெயர் ?

எந்த விலங்கினத்தின் குட்டியும் அதன் தாயை விட பொதுவாக பத்தில் ஒரு மடங்கு அல்லது பதினைந்தில் ஒரு மடங்கு சின்னதாக இருக்கும், மனிதன் உட்பட.

ஆனால் இந்த கங்காரு மட்டும் பிறக்கும் பொது  தாயை விட 500 மடங்கு சிறியது.
தாய்க் கங்காருவின் வயிற்றுப்பையுள் செல்லும் குட்டி வெளியே வராது. வர முடியாது. ஏறக்குறைய 4 வருடங்கள் தாயின் வயிற்றுப்பைக்குள்தான் அதற்கு வாழ்க்கை. அதனாலேயே தமிழர்கள் அந்த விலங்குக்கு வைத்த பெயர் மார்சூப்பி.

தொடர்ந்து தேடுவோம்…